Komunikacja

jest sztuką.

Wierzymy, że każdy dobry
pomysł ma swoją piękną historię.
Opowiedzmy ją razem. 

Sztuka.

Sztuka to świadomy wytwór człowieka. Władysław Tatarkiewicz mówił, że ze sztuką mamy do czynienia wtedy kiedy odtwarza rzeczywistość, kształtuje formy, wyraża przeżycie, wzrusza, wstrząsa bądź zachwyca. Opowieść, która rozpala emocje jest sztuką. Sztuką jest ją tak opowiedzieć by tak właśnie na nas działała. 

Nasza historia.

Komunikacja może być sztuką. Powinna nią być. Tak jak piękno i dobro przez wieki współgrały ze sobą w pojęciu kalokagatia. Nasz zespół tworzy mapy komunikacji marki i jej atrybutów. Dobiera kody wizualne, symbole, szuka odpowiedniej narracji by zbudować spójny wizerunek Twojej firmy.  

Napiszmy historię
Twojej marki.

Podobnie jak Rudolf Arnheim uważamy, że język jest medium percepcyjnym. Podczas, gdy kwiat na dwóch obrazach nigdy nie jest taki sam, słowo „kwiat” brzmi tak samo.  Tak jak układ linii tworzy na kartce papieru obraz domu, tak powiązane skojarzenia językowe oddają znaczenie słowa „dom”. 

Dość o nas, czas
na Twoją opowieść.