To My.

Zespół Kalokagatii tworzy narracje w oparciu o analizy semiotyczne, czyli badanie nadawanego znakom sensu oraz ich udziału w różnych procesach komunikacji.


Znakami są wszystkie przedmioty i zachowania, które oznaczają coś dla członków rodziny będących częścią grupy społecznej. Istotą badań semiotycznych jest określenie zasad, na których opierają się kody odgrywające dużą rolę w tworzeniu znaków w obrębie danej kultury.

 

Semiotyka.

Semiotyka wyjaśnia relację na linii odbiorca – nadawca. Komunikacja występuje jako nośnik znaczenia i symbol, który wraz z odbiorcą tworzą część kultury. 

 

Dlatego chcąc stworzyć porywającą opowieść o Twojej marce pracujemy z ekspertami od komunikacji wizualnej, semiotyki, praktykami marketingu, artystami, dziennikarzami, teoretykami filmu i literatury.

My.

Mix specjalistów pozwala nam na wieloaspektowe podejście do architektury tekstu.

 

Naszymi współpracownikami są:

  artyści z Wydziału Intermediów ASP w Krakowie,

  teoretycy narratologii ze Szkoły Literacko-Artystycznej przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,

  specjaliści od marketingu,

  komunikacji i teorii przywództwa z Collegium Humanum,

  absolwenci e-marketingu Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera,

  absolwenci socjologii i psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.